Välkommen till Filosofiforum!

Filosofiforum.com är en mötesplats för filosofiintresserade i Sverige. Medlemmarnas bakgrunder är skiftande - vissa studerar filosofi på heltid medan andra söker sig hit av personligt intresse. Av vilka skäl du än må ha hamnat här hoppas vi att du ska trivas. Här kan du diskutera ämnen som filosofisk litteratur, politik, andlighet eller dina egna tankar - med likasinnade och olikasinnade. 

Varför inte titta närmare på följande populära ämnen: 

Om du mot förmodan inte hittar något som intresserar dig här kan du alltid starta en ny tråd själv. Det tar mindre än två minuter att registrera sig, men glöm inte att läsa forumets förhållningsregler först. Trevlig läsning! Filosofiforum fyller 10år! 

Forumet föddes enligt databasen 14 jan 2003 23:58


 

Tema: Alternativ!

Vi slår ihop våra hjärnor och ser till alternativa sätt att tänka, förhålla sig tilll den värld vi lever i, till varandra, och de resurser världen innehåller och kan innehålla. Här tar vi inget för givet!

  • Fusionskraft - ja tack!
  • Lidandet och "diagnoser"


 

Tema: Kriminalitet och filosofi 

Efter ett samtal med intendenten för Sveriges Fängelsemuseum så uppstod tanken på att ha en temadiskussion med filosofiskt utgångsläge rörande kriminalitet och fångvård. Det skulle vara intressant att samtala om synen på fångvård/kriminalitet utifrån historiska perspektiv, i samtiden och var vi är på väg. Michel Foucault har central betydelse. Vår syn på de kriminella speglar vår rådande livssyn. Moral, existentialism, utilitarism och den fria viljan, beröringspunkterna blir många till detta ämne och vi tvingas ta praktisk ställning. Straffa eller vårda? Åsikterna går isär, men varför? Filosofin kan här reda ut begreppen och visa på varför vi tänker olika. Här finns underforumet "kriminalitet". 

Exempel på ämnen för inspiration:

  • Förtjänar han att dö?
  • Brott och straff
  • Nyliberalism - straff
  • Gatuvåldet
  • Straff = terapi för offentligheten